Avbestillingsvilkår

Avbestilling må gjøres senest 24 timer før den reserverte tiden. Avbestillinger som oppstår etter dette og tider som ikke avbestilles medfører at timen må betales i sin helhet. Ved 15 minutters forsinkelse til time regnes timen som kansellert og timen må betales i sin helhet. Dette for å ikke forsinke andre kunder.